U wordt geconfronteerd met een ontwikkeling in de buurt?

Het kan zijn dat u wordt geconfronteerd wordt met een ruimtelijke ontwikkeling in uw buurt waar u bezwaar tegen heeft. U heeft hiervan gehoord of in de krant hier al over gelezen. Het is dan zaak om er snel bij te zijn in de procedure.

Wij zoeken voor u uit of de juiste procedure wordt doorlopen en welke stappen kunnen worden ondernomen in deze procedure. Eventueel reageren wij op plannen in procedures met een inspraakreactie of een zienswijze.

Als een bestemmingsplan wordt aangepast, is het ook voor u als particulier of bedrijf belangrijk om “er op tijd bij te zijn”. Als een gemeente plannen heeft in die richting wordt dit altijd openbaar bekend gemaakt. Daarbij wordt aangegeven waar u de stukken kunt inzien en op welke wijze u kunt reageren. Als u niet reageert op een ontwerp-bestemmingsplan, dan kunt u ook niet meer in beroep bij de Raad van State. Alle reden dus om procedures goed in de gaten te houden.

Als er tegenover u woningen worden gebouwd op een voorheen open weiland, dan heeft u wellicht recht op planschade. Wij ondersteunen u in deze procedure en onderzoeken de mogelijkheden.

Scroll to Top