Wij zijn gespecialiseerd in ruimtelijke ordening, bouwzaken, planschadezaken en algemeen bestuursrecht. Wij verrichten werkzaamheden voor vooral zakelijke relaties en particulieren.

Bouwen

U kunt bij ons terecht voor juridisch advies over bouwprojecten van allerlei aard en omvang. Als u vragen hebt, proberen wij zo duidelijk mogelijk aan te geven wat de mogelijkheden zijn, welke procedures eventueel doorlopen moeten worden en of het bouwplan kans van slagen heeft. Als een bouwplan geheel in overeenstemming is met het geldend bestemmingsplan, hebt u onze hulp waarschijnlijk niet nodig. Een architect of bouwkundig tekenaar kan direct voor u aan de slag om het bouwplan uit te werken. Als uw bouwplan niet voldoet aan het bestemmingsplan, kan een uitgebreide procedure nodig zijn waarbij gedegen rechtshulp vaak onontbeerlijk is. Wij helpen u graag in dit oerwoud aan regels.

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een heel belangrijk gemeentelijk document. Hierin wordt namelijk geregeld wat er op een bepaalde plaats gebouwd mag worden en welke gebruiksvormen zijn toegestaan. Voor een buitenstaander is het vaak lastig is om het te doorgronden. Wij hebben een lange ervaring met bestemmingsplannen en wij kunnen voor u uitzoeken wat wel en niet is toegestaan. Alles wordt duidelijk voor u op papier gezet en mondeling toegelicht.

Als u een project wilt realiseren dat niet in het bestemmingsplan past (of dat nu een bouwproject is of een wijziging van het gebruik) dan is het noodzakelijk dat een bestemmingsplanprocedure wordt doorlopen. Hiervoor is vaak zeer divers onderzoek nodig, bijvoorbeeld op het gebied van milieu of flora en fauna. Wij hebben hiervoor de juiste contacten.

Wij kennen de procedures van begin tot eind. Wij kunnen u in het gehele traject bijstaan, ook als het tot een procedure bij de rechter, de Raad van State, komt. Bovendien maken wij in elke fase een inschatting van wat haalbaar is.

Planschade

Voordat de gemeente de hiervoor noodzakelijke procedure in gang wil zetten, zal vaak geëist worden dat u een overeenkomst afsluit met de gemeente waarbij u de verplichting opneemt om eventuele planschade voor uw rekening te nemen. Ook kan de eis gesteld worden dat u een planschade – onderzoek laat verrichten. Dit wil zeggen dat u door een deskundige laat uitzoeken of het project, dat u in gedachten hebt, leidt tot planschade bij derden, bijvoorbeeld de omwonenden.

In beide situaties kunnen wij u van dienst zijn: vanaf het eerste begin tot en met een eventuele procedure bij de rechter. Zo nodig schakelen wij, uiteraard in overleg met u, een erkend taxateur om een deskundig oordeel te geven. En als het tot een bezwaar- of beroepsprocedure komt dan kunnen wij u daarin adviseren en begeleiden. Tot in hoogste instantie.

Scroll to Top