Beroep tegen bestemmingsplan Buitengebied De Groene Zoom 2012

Bij besluit van 4 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied De Groene Zoom 2012" vastgesteld. Op 12 februari 2014 heeft de Raad van state uitspraak gedaan in de beroepen tegen dit plan. Onder andere alle agrarische bouwvlakken zijn door de Raad van State vernietigd, omdat geen passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet is uitgevoerd. 

Scroll to Top