bestemmingsplan den Bogerd vastgesteld

Op 17 februari 2014 heeft de gemeenteraad van Tilburg het bestemmingsplan en het exploitatieplan Den BogerdĀ  gewijzigd vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan en het exploitatieplan kan beroep worden ingesteld van 7 april tot en met 19 mei 2014. Als u eerder geen zienswijze heeft ingediend, kan nu alleen beroep worden ingesteld tegen de gewijzigde onderdelen.

Scroll to Top