Provinciale Verordening ruimte 2014 in werking


Op 18 maart 2014 is de nieuwe provinciale structuurvisie en de provinciale Verordening ruimte 2014 in werking getreden. De Verordening ruimte bepaalt het beleid in met name het buitengebied voor een groot deel. Gemeenten moeten hun bestemmingsplannen hieraan aanpassen en ook rekening houden bij nieuwe projecten met de Verordening ruimte.

Scroll to Top